Alfrid Bustanov. Zaynap Maksudova’s Library. Moscow: Mardjani Foundation, 2019


Sebastian Сwiklinski

Full Text:

PDF

Abstract


Book review

References


Bostanov, A. (red.) (2020). Zaynap Maksudova, Shakir Abilov. Shagiyr’ Solayman Saksini һam anyng Dastane mogjizat asare. Fanni Tatarstan, 1, 121-156 (in Tatar).

Bustanov, A. (2013). Knizhnaya kul’tura sibirskikh musul’man. Moskva: Mardjani Publishing House (in Russian).

Bustanov, A. (2014). Peresmotr kontseptsiy sovetskogo islama: Zaynap Maksudova i izuche- nie tatarskoy literatury. In: Islam v mul’tikul’turnom mire: Musul’manskie dvizheniya i mekha- nizmy vosproizvodstva ideologii islama v sovremennom informatsionnom prostranstve. Kazan: Ka- zanskiy universitet, 482-488 (in Russian).

Bustanov, A. (2018). Muslim Literature in the Atheist State. Zainap Maksudova between So- viet Modernity and Tradition. Journal of Islamic Manuscripts, 9, 1-31.

Bustanov, A. (2019). On Emotional Grounds: Private Communication of Muslims in Late Imperial Russia. Asiatische Studien, 73(4), 655-682.

Cwiklinski, S. (2013). Review of Bustanov, 2013. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. Seriya Gumanitarnye nauki T. 155, kn. 3, ch. 2, 238-240 (in Russian).

Cwiklinski, S. (2014). Review of Bustanov, 2013 . Acta Orientalia Academiae Scientarum Hun- garicae, 67(4), 493-495.

Musabakova, R.R. (2011). Maksudova Zaynab Abduljamil kyzy. Kazan Utlary, 3, 162 (in Tatar).

Sayfullina, G. (2005). Bagyshlauga bagyshlau. Bagyshlau (posvyashcheniya) v kontekste kul’tury narodnogo islama volzhskikh tatar. Kazan: Iman (in Russian).

Sotnikova, L.P. (2004). Zaynap Maksudova arkhivynda makal’ һam aytemnar. V: Tatar khalyk ijaty. Fanni ezlanular һam fol’klor urnaklare. Berenche kitap. Kazan: «Shkola» (in Tatar).