Kurdish Jama’at Menzil and Turkish Nationalism: Paradoxes of Turkey’s Domestic Policy in the Field of Culture and Religion


Ilshat Saetov

DOI: http://dx.doi.org/10.24848/islmlg.08.2.04

Full Text:

PDF

Abstract


In this paper, the author attempts to outline a number of issues concerning political aspects of the Menzil community’s activities in Turkey. He also examines the actual problems of interconnections between authorities and Turkish jama’ats in Turkey’s current agenda. He traces back the spiritual genealogy and history of origin of the jama’at, as well as studies its growth at the times of Sheikh M. Erol and its current condition.


Keywords


Islam in Turkey; Jama’ats; Muslim communities; Menzil; Justice and Development Party

References


Akdag, R. (2016, December 13). Sağlık Bakanı'ndan AKP'li eski vekile Menzil yanıtı. [Response of Minister of Health to former JDP deputy on Menzil]. ODA TV. Retrieved from http://odatv.com/saglik-bakanindan-akpli-eski-vekile-menzil-yaniti-1312161200.html

Aksaç, B. (2016, November 11). Eski AKP’li vekilden itiraf: Menzil Tarikatı, Sağlık Bakanlığı’nda kadrolaştı. [Confession from former JDP deputy: Menzil Tarikat staffed in the Ministry of Health]. BirGun. Retrieved from http://www.birgun.net/haber-detay/eski-akp-li-vekilden-itiraf-menzil-tarikati-saglik-bakanligi-nda-kadrolasti-135069.html;

Akyeşi̇lmen, N., & Özcan, A. F. (2014). Islamic movements and their role in politics in Turkey. Selcuk University Journal of Institute of Social Sciences, 31, 34.

Aral, E. (2016, November 16). Menzil cemaati de terör örgütü ilan edildiğinde, AKP yönetimi yine ‘Kandırıldık’ mı diyecek? [When the Menzil community will be declared a terrorist organization, will JDP administration say "we were fooled"?]. T24. Retrieved from http://t24.com.tr/haber/menzil-cemaati-de-teror-orgutu-ilan-edildiginde-akp-yonetimi-yine-kandirildik-mi-diyecek,371055

Atay, Tayfun. (2015, May 28). Küyerel’leşen Nakşilik: Menzil Cemaati. [Glocalizng Naqshi: The Menzil Community.]. Cumhuriyet. Retrieved from http://www.cumhuriyet.com.tr/koseyazisi/287019/_Kuyerel_lesen_Naksilik__Menzil_Cemaati.html

Bacaksız, M. (2012, October 31). Cemaatlerin Ve Tarikatların Milliyetçi Harekete Katkısı Var Mı? [Do Jama'ats and Orders have a ccontribution to the Nationalist Movement?]. Haberiniz. Retrieved from http://haberiniz.com.tr/kose-yazisi/65380/cemaatlerin-ve-tarikatlarin-milliyetci-harekete-katkisi-var-mi--dr-mehmet-bacaksiz.html

Baz, İbrahim. (2014). Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Norşin Dergâhı ve Şeyh Abdurrahman-ı Tâğî. [Norşin Dargah and Sheikh Abdurrahman-i Tâğî from the Ottoman Empire to the Republic ]. İlmî ve akademik araştırma dergisi, 34(2), 73–108.

Berger, Peter. (2012). Secularization falsified. State, Religion, and Church in Russia and Abroad/Gosudarstvo, religiya, tserkov’ v Rossii i za rubezhom, 2(30), 11.

Çakır, R. (1994, May 14) Demokratikleşme islâmi öne çikarir. [Democratization will put Islam in the forefront. Interview with Ismail Kara]. Pazar Postası, 21. Retrieved from http://www.rusencakir.com/Demokratiklesme-Islami-one-cikarir-Soylesi-Ismail-Kara-14-Mayis-1994/2018

Çakır, R. (2012). Ayet ve slogan: Türkiye’de islamcı oluşumlar. [Verses and slogans: Islamist formations in Turkey.]. Istanbul, Turkey: Metis.

Çelik, H. (2012, February 20). Cemaat devlete sızmış, buna kargalar güler. [Jama'at penetrated into state — even crows are laughing at it]. NTV. Retrieved from http://www.ntv.com.tr/turkiye/cemaat-devlete-sizmis-buna-kargalar-guler,FMxmUxVJhUqKz-8NGPbZnQ;

Çelikdönmez, Ö. (2014, January 10). Bürokraside Menzil bir adım önde, Milli Görüş beklemede, F tipi tasfiye, Ülkücüleri sormayın! [At bureaucracy Menzil one step ahead, National Vision pending, F-type at liquidation, do not ask the Ülkücüs!]. Timeturk.com. Retrieved from http://www.timeturk.com/tr/makale/omur-celikdonmez/burokraside-menzil-bir-adim-onde-milli-gorus-beklemede-f-tipi-tasfiye-ulkuculeri-sormayin.html

Erdoğan’ın EMSEY hastanesi açılışındaki konuşması. [Erdogan's speech at the opening of the EMSEY hospital]. (2012, May 29). Ensonhaber. Retrieved from http://www.ensonhaber.com/erdoganin-emsey-hastanesi-acilisindaki-konusmasi-2012-05-29.html; in the blogosphere, the advocates of the jama’at described it as “Thousands of our Sufis attended the opening of the hospital.” Retrieved from https://kainatpadisahi.wordpress.com/2012/05/30/emsey-hospital/

Gülen Cemaati yerine hangi cemaat geçiyor? [What Jama'at will replace the Gülenists?]. (2016, August 17). Sol. Retrieved from http://haber.sol.org.tr/toplum/gulen-cemaati-yerine-hangi-cemaat-geciyor-166005

Harmanci, Adil. (2013, December 19). Van’daki Menzil: Kasım Öztunç’la ropörtaj. [Menzil in Van: Interview with Kasım Öztunç.]. Van Siyaseti. Retrieved from http://www.vansiyaseti.com/van/vandaki-menzil-h16078.html

Hatme-i hacegan sultanlari (Silsile-i Menzil). [Sultans of Hatme-i hacegan. Chain of Menzil]. (1998). Istanbul, Turkey: Alioğlu Yayinevi.

Kara, M. (2003). Metinlerle günümüz tasavvuf hareketleri, 1839-2000. [Today's Sufism movements with texts, 1839-2000.]. Istanbul, Turkey: Dergâh Yayınları.

Konuralp, Okan. (2006, October 25). Babadağlı gencin iğnesi Menzil’i bölmeye yeti. [The needle of the young man from Babadağ was able to divide the Menzil.]. Hurriyet. Retrieved from http://www.hurriyet.com.tr/babadagli-gencin-ignesi-menzil-i-bolmeye-yetti-5313189

Mardin, Ş., Gen, E., & Bozluolcay, M. (2012). Türkiye, İslam ve sekülarizm: makaleler 5 [Turkey, Islam and secularizm: papers 5 ] (P.187–188). Istanbul, Turkey: İletişim.

Menzil cemaati. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved 17 June, 2018, from https://tr.wikipedia.org/wiki/Menzil_Cemaati

Özcan, Salih. (2016). Seyyid Muhammed Râşid Erol’un Hayati Ve Tasavvufî Etkisi. [The life of Seyyid Muhammed Râşid Erol and his Sufi influence]. Journal of Oriental Scientific Research, 8(2), 765–784.

Öztürk, Mustafa. (2009). İslam Dünyasında Yenilik ve Yenilikçilik Karşıtlığının Zihniyet Kodları - Modern Türkiye Örneği. [Mentality code of opposition to creativity and innovation in the islamic world - example of modern Turkey.]. Çukurova Üni̇versi̇tesi̇ İlâhi̇yat Fakültesi̇ Dergi̇si̇, 9(1), C. 17.

Roy, O. (2013). Globalized Islam: The search for a new Ummah (P.40–41). New York, NY: Columbia University Press.

Saetov, I. (2015, November 10). From electorate to “caliphate.” Russian Council on International Affairs. Retrieved from http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/ot-elektorata-k-khalifatu/

Sarıkaya, Saffet. (2000). Cumhuriyet Dönemi Türkiye’sinde Dinî Tarikat ve Cemaatlerin Toplumdaki Yeri. [Place of religious sects and communities in the republican period in Turkish Society.]. SDÜ Fen-Edebiyat Fak. Sosyal Bilimler Dergisi, sayı: 3, Isparta.

Şeker, F. M. (2007). Cumhuriyet ideolojisinin Nakşibendîlik tasavvuru: Şerif Mardin örneği. [The notion of Nakshibendi in the Republican ideology: The case of Şerif Mardin.]. Istanbul, Turkey: Dergâh Yayınları. – P.31

Uturgauri, S., Ulchenko, N. (2009). Turgut Ozal – The premier and President of Turkey. Moscow, Russia: Institute of Oriental Studies of the Russian Academy of Sciences.

Yalniz, Murat. (2006, November 16). Tövbe turuna her yıl 500 bin kişi gidiyor. [500 thousand people go to the repentance tour each year.]. Sabah. Retrieved from http://arsiv.sabah.com.tr/2006/11/16/gnd116.html

Yildirim, Kansu. (2016, December 1). Devlet, Tarikat, Cemaat. [State, Tariqat, Jama'at]. BirGun. Retrieved from http://www.birgun.net/haber-detay/devlet-tarikat-cemaat-137773.html

Zarcone, Thierry. (1993). Nakşibendiler ve Türkiye Cumhuriyeti: Zulümden, Yeniden Din, Siyasî ve Toplumsal Mevkiye Ulaşma (1925-1991). [Naqshibendis and Turkish State: from oppression to retrieving religion, political and social place again]. Türkiye Günlüğü - Üç Aylık Fikir ve Kültür Dergisi Sayı: 23, Yaz, P. 103.DOI: http://dx.doi.org/10.24848/islmlg.08.2.04